Escola Tensaural Tolteca xaman Xavier Alimara
Search
Close this search box.

Cursos, seminaris, retirs i formació · Escola Tensaural

Escola Tensaural

Segons la filosofia i pràctiques de l’nahualismo o Xamanisme

Sol·licita informació sobre els nostres cursos i formacions

Formació Reiki Usui tradicional i tensaural

Sistema integral de sanació, autosanació i reequilibri energètic

Reki como la combinación de la energía universal omnipresente y la fuerza vital · Tensaural Xavier Alimara

Tècniques Intentsi i Estcoal

Formació estructurada en 3 nivells:

 • Reiki primer nivell
 • Reiki segon nivell
 • Reiki tercer nivell i mestratge

Què és el Reiki

El Reiki és un sistema integral de sanació, auto-sanació i re-equilibri energètic mitjançant la transmissió de l’Energia Universal curativa a través de la imposició de mans i que es caracteritza per la seva gran senzillesa i efectivitat.

Es treballa directament sobre el camp energètic de l’pacient canalitzant, cap als seus cossos subtils i Jo Superior, l’energia amorosa i sanadora de “Déu”. Actua en tots els plans; físic, mental, emocional i espiritual. Pot ser aplicat tant presencialment com a distància. Ens sintonitza amb la “Font” i ens eleva el nivell vibracional de el camp energètic per apropar cada vegada més a el de l’Energia Universal, hamonizando i eliminant els bloquejos energètics i permetent la lliure circulació d’informació, energia i consciència en nosaltres i pels nostres cossos subtils (xacres i aura). Ens posa en contacte amb la Consciència, l’Amor Universal, ens ajuda a esvair dubtes existencials i a trobar el nostre camí.

Reiki Energia Universal Vital

La palabra REIKI es de origen japonés y se compone de dos caracteres

Rei

Significa Energia Universal que està omnipresent en tot l’Univers i que fa possible el funcionament harmònic de l’Cosmos segons la Consciència Divina.

Ki

Significa Força Vital, l’energia de la Natura Divina que fa possible la Vida i circula en tot ésser viu.

Rey y Ki forman la palabra Reiki que significa Energía Universal Vital guiada espiritualmente por el canal, que es recibida, sintonizada y dirigida por el sistema energético del Yo Superior del paciente hacia las frecuencias vibratorias necesarias para devolverle el equilibrio e iniciar la sanación física, emocional y existencial.

La formació en Reiki va enfocada a trobar el nostre camí

Formació estructurada en 3 nivells
Reki como la combinación de la energía universal omnipresente y la fuerza vital · Tensaural Xavier Alimara
Reiki i Tensaural

Formació Reiki Primer nivell Iniciació

Formació Reiki Primer Nivell Iniciació: la percepció del Reiki com l’energia de l’amor Formació Reiki Formació estructurada en 3 nivells: Reiki primer nivell Reiki segon

Reki como la combinación de la energía universal omnipresente y la fuerza vital · Tensaural Xavier Alimara
Reiki i Tensaural

Formació Reiki Tercer nivell i Mestratge

Formació Reiki Tercer Nivell i Mestratge La canalització de l’energia i la capacitat de transmissió Formació Reiki Formació estructurada en 3 nivells: Reiki primer nivell

Escolta't, confia i persevera!

Política de privacitat

De conformitat amb el que disposa el Reglament General (UE) Sobre Protecció de Dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals actual, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat l’USUARI presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcioni a través d’aquesta pàgina web (en endavant LLOC wEB) siguin incloses en un fitxer de “USUARIS wEB i SUBSCRIPTORS”, “CLIENTS” així com “CLIENTS i / O PROVEÏDORS”

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en el Lloc Web, no sent aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es troben enllaçades pel lloc web.

Amb això, l’empresa manifesta el seu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de forma segura mitjançant la protecció de les dades personals i vetllant pel compliment de el dret a la privacitat de cada un dels usuaris del lloc web, reflectint que no cal avaluació d’impacte ni delegat de protecció de dades.

Les presents polítiques són revisades amb cada canvi significatiu.

1. Titularitat de la pàgina web.

El domini www.tensaural.com està registrat a favor de Xavier Juarez Pluvins, a partir d’ara referenciat com el propietari d’aquesta web, amb CIF 43527433W i domicili social al C / Berga, 7 08516 Olost (Barcelona) i correu electrònic de contacte : info@tensaural.com

L’activitat social de l’propietari d’aquest web i relacionada TENSAURAL i amb la informació d’aquesta web és de Formació i Teràpies

1. Què són les dades personals?

Una petita aproximació és important, per això, l’USUARI ha de saber que una dada de caràcter personal seria qualsevol informació relativa a una persona que ens facilita quan visita el nostre lloc web, en el nostre cas nom, e-mail o telèfon, i en cas de necessitar compra algun producte necessitant factura, demanarem domicili complet, nom, cognoms i NIF.

Addicionalment, amb la visita del lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics com l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet.

1.1 Principis per al tractament de dades

Per tractar les seves dades personals, aplicarem segons la vigent legislació espanyola, seguint la LOPDYGDD i el RGPD els següents principis:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: requerirem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que li informarem prèviament de forma clara i entenedora.
 • Principi de minimització de dades: Només demanarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals ja se t’ha informat prèviament a l’USUARI.
 • Principi de limitació de l’termini de conservació: com més endavant podrà comprovar, les dades seran mantinguts durant no més temps de l’necessari per als fins de l’tractament, en funció a la finalitat, s’informarà de l’termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Ha de saber que prenc totes les mesures encaminades a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels usuaris per part de tercers.

2. Finalitat, legitimació, categoria de les dades recollides, consentiment a el tractament

Tal com es recull en la normativa, des de l’empresa se li informa que, a través dels formularis de contacte, o subscripcions, així com de vendes, es recullen dades, les quals s’emmagatzemen en un fitxer, amb les finalitats que a continuació s’exposen, entre d’altres per a l’enviament de comunicacions electròniques, com ara: butlletins (newsletters), noves entrades (posts), ofertes comercials, webinars gratuïts, així com altres comunicacions que puc entendre interessant sobre la matèria. Els camps marcats com de resposta obligatòria, són imprescindibles per a realitzar la finalitat expressada.

En definitiva les FINALITAT és promocionar l’activitat de l’propietari d’aquesta web, gestionar la llista de subscriptors i usuaris adscrits al web, subministrament de continguts al blog, enviament d’informació i prospecció comercial, compliment de les obligacions legals, analítica i publicitària amb fi comercial.

Únicament el titular i autoritzats tindrà accés a les seves dades, i en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

L’acceptació de la política de privacitat es realitza a través de l’procediment establert de doble opt in, amb correu de confirmació així com check establert, per la qual cosa s’entendrà a tots els efectes com la prestació de consentiment exprés i inequívoc de l’usuari a l’tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la possible transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats de l’tractament de dades .

En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als que han estat recollides les dades ni tampoc cedirem a un tercer aquestes dades.

legitimació

Gràcies a l’consentiment, podem tractar les teves dades i és requisit obligatori per poder subscriure’t a la pàgina web i podent retirar-lo en el moment que vulguis.

Estarem legitimats per tractar les seves dades per al compliment d’obligacions legals en matèria fiscal, mercantil i comptable, per a la facturació i gestió de la comptabilitat.

Així mateix, gràcies a l’interès legítim podem tractar determinats dades relacionades amb la publicitat i / o l’ús de cookies quan no sigui possible a través de l’consentiment.

Categoria de les dades

Les dades demanades en cap moment són especialment protegides, sinó que es troben categoritzats com a dades identificatives.

Temps de conservació de les dades

Les dades es conservaran durant el temps legalment establert o fins que se sol·liciti per part de l’usuari la seva eliminació.

Exactitud i veracitat de les dades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que es remetin eximint a el propietari d’aquesta web de qualsevol tipus de responsabilitat a l’respecte.

Com a usuari, ha de garantir l’exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades havent d’aportar la informació completa i correcta en els diferents formularis de captació de dades.

3. Compliment de la normativa d'aplicació

Actualmente nos regimos por el Reglamento Europeo Sobre Protección de Datos así como la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, siendo por ello entre otras, la normativa que damos cumplimiento.

Asimismo, este Sitio Web informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su consentimiento al USUARIO para el tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada momento.

Le informamos que los datos suministrados, así como aquellos datos derivados de su navegación, podrán ser almacenados en los ficheros de este Sitio Web y tratados para la finalidad de atender su solicitud y el mantenimiento de la relación que se establezca en los formularios que suscriba.

Adicionalmente, el USUARIO consiente el tratamiento de sus datos con la finalidad de informarles, por cualquier medio, incluido el correo electrónico, de productos y servicios de este Sitio Web.

Actualment ens regim pel Reglament Europeu Sobre Protecció de Dades així com la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, sent per això entre altres, la normativa que donem compliment.

Així mateix, aquest Lloc Web informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l’USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials a cada moment.

L’informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers d’aquest Lloc Web i tractats per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui.

Addicionalment, l’USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis d’aquest Lloc Web.

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’USUARI podrà exercir el seu dret d’oposició a el tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més endavant en l’apartat “Exercici de Drets”

4. Mesures de seguretat

Aquest lloc web l’informa que tenim implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o de l’medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l’actual Reglament General sobre Protecció de Dades.

Així mateix, se l’informa que s’han establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Igualment, tal com es pot comprovar, la web disposa de certificat SSL, garantit d’aquesta manera un cop més la seguretat de les seves dades.

5. Exercici de drets

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través d’aquest lloc web, podran dirigir-se a titular de la mateixa per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades a seus fitxers.

Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar, en virtut d’una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquests fins en lloc de ser esborrada.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a l’adreça de l’propietari d’aquesta web, amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a l’adreça indicada a el principi d’aquest mateix avís.

També podrà exercitar els drets, mitjançant el correu electrònic de contacte indicat a l’inici d’aquest mateix avís.

6. Links o enllaços externs

Com a servei als nostres visitants, en alguna ocasió es poden incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats pel propietari d’aquesta web. Per això, no es garanteix, ni som responsables de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat.

Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

7. Modificació de la política de privacitat

Aquest lloc web es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada a el menys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús d’aquest lloc web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

8. Responsable de el fitxer i encarregats de l'tractament

Com a informació bàsica, ha de saber que el responsable de l’tractament és el propietari d’aquesta web (indicat a el principi de l’avís)

Amb caràcter merament informatiu, com a responsables de l’tractament de les dades personals, autoritzem als respectius encarregats de l’tractament de les dades personals amb l’única finalitat d’exercir la nostra activitat i completar el nostre serveis, com ara serveis d’allotjament, promoció, newsletters entre d’altres i les corresponents obligacions d’índole legal, fiscal i administrativa.

Qui són els destinataris de la informació?

 • Agència Estatal de l’Administració Tributària, així com gestories
 • Entitats financeres per a la gestió de cobraments
 • Empreses tecnològiques per al funcionament de la pàgina web com a continuació exposarem.
 • Proveïdors de serveis de tercers autoritzats, necessaris per a promocionar i prestar alguns serveis indicats en aquesta pàgina web

9. Serveis oferts per tercers en aquest web

Amb caràcter merament informatiu, se l’informa que per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, aquest Lloc Web utilitza els següents prestadors de servei sota les seves corresponents condicions de privacitat: hosting, plataformes web, serveis de missatgeria, plataformes de pagament, privacitat de fonts de rastreig (Google Analytics).

En aquest lloc web també s’estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la nostra audiència i què és el que necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

L’usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web a aquest lloc web (el “Hiperenllaç”). L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre aquest lloc web i el propietari de la web o de la pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç, ni l’acceptació o aprovació per part d’aquest Lloc Web dels seus continguts o serveis. En tot cas, aquest Lloc Web es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol Hiperenllaç a el Lloc Web.

Respecte amb les empreses fora de la Unió Europea, poden estar previstes transferències internacionals de dades en compliment de la normativa vigent.

10. No rebre informació o revocar el seu consentiment

De conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic pot oposar-se a l’ús de la seva informació per a fins publicitaris, investigacions de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el seu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu).

Per a això, haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça de contacte indicada a el principi de l’avís. Si ha rebut publicitat per correu electrònic, també es pot oposar des d’aquest correu electrònic, punxant a l’enllaç inclòs en el mateix seguint les instruccions que li seran facilitades.

Si us plau, tingui en compte que els nostres sistemes poden requerir un lapse de temps que en cap cas superarà 48 hores perquè la seva oposició o revocació es facin efectives, entenent-se que durant aquest període de temps pot seguir rebent missatges.

En relació amb la gestió de les seves dades associats als perfils socials d’aquest lloc web, l’exercici de el dret d’accés, dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d’accés a la informació dels perfils dels usuaris. En relació amb els drets d’accés i rectificació, li recomanem que només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control d’aquest Lloc Web.

A més podrà deixar d’interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials d’aquest lloc web, eliminar els continguts que deixin d’interessar o restringir amb qui comparteix les seves connexions, mitjançant els mecanismes estipulats en les diferents xarxes socials.

11. Sistemes de captura de dades i la seva finalitat

1) Formularis de subscripció a continguts: dins de la web hi ha diversos formularis per activar la subscripció gestionada per l’empresa anteriorment indicada per email màrqueting, amb la finalitat d’enviar campanyes de màrqueting per correu electrònic, gestió de subscripcions i enviament de butlletins o notícies .

2) Formulari de comentaris: La web pot incloure un formulari té com a finalitat comentar els articles i donar la seva opinió respectant la llibertat d’expressió. L’usuari podrà publicar comentaris en els post que es publiquin. Les dades personals introduïdes al formulari per a inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per a moderar-los i publicar-los, demanant igualment aquestes dades que s’emmagatzemaran en els servidors de l’empresa de Hosting.

3) Formulari de contacte: Hi formularis de contacte té com a finalitat la resposta de consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través del web, aquestes dades s’emmagatzemaran en els servidors de l’empresa de Hosting i l’empresa d’Email Màrqueting.

4) Galetes: Quan l’usuari es registra o navega en aquesta web, s’emmagatzemen “cookies”, L’usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per ampliar informació sobre l’ús de cookies i com desactivar-les.

5) Sistemes de rastreig utilitzades en aquest lloc web: Google (Analytics), en aquest lloc web també s’estudien les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la seva audiència i què és el que aquesta necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els avisos publicitaris més rellevants.

6) L’empresa utilitza estratègies de remàrqueting, de manera que per a la captació de subscriptors i potencials clients podem utilitzar eines com Facebook Ads o Google Ads, de manera que a l’generar un anunci, es pot segmentar el públic pel lloc, dades demogràfiques, interessos, etc. Les dades obtingudes per aquesta plataforma, estarien subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades per unir-se a la butlleta de la nostra comunitat.

No anem a compartir, vendre, llogar la seva informació personal amb altres parts. Podrem compartir certa informació amb els proveïdors de serveis de tercers autoritzats necessaris per a prestar-li serveis addicionals.

12. Plugins socials

A la nostra pàgina web li oferim enllaços i serveis relacionats amb les diferents xarxes socials (p.ex “M’agrada” de Facebook). Si ets membre d’una xarxa social i fas clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les seves dades de perfil amb la informació de la seva visita a aquesta pàgina web.

Per tant, és convenient informar-li sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de dades personals de la respectiva xarxa social, si accedeix a una de les nostres pàgines web amb algun dels seus perfils en xarxes socials o comparteix informació a través d’ells.

Pots accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. És convenient familiaritzar-se amb les condicions d’ús d’aquestes xarxes socials abans de començar a usar-les, com ara: facebook, linkedin, twitter, YouTube (Google), instagram, …

13. Acceptació, consentiment i revocabilitat

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de l’propietari d’aquest web en la forma i per a les finalitats indicades en l’avís legal.

Com bé sap i se li ha comunicat al llarg de les presents polítiques de privacitat, en qualsevol moment podrà revocar les seves dades, però sempre sense caràcter retroactiu.

Avís legal

Aquesta pàgina web té caràcter merament informatiu sobre els serveis web que ofereix i contingut relacionat. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús.

1. Avís legal i termes d'ús

Es troba en un espai 100% segur, per això, donant compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es fa constar:

1.1 Dades identificatives de l'responsable

Tal com recull la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informe que:

El domini www.tensaural.com està registrat a favor de Xavier Juarez Pluvins, a partir d’ara referenciat com el propietari d’aquesta web, amb CIF 43527433W i domicili social al C / Berga, 7 08516 Olost (Barcelona) i correu electrònic de contacte : info@tensaural.com

L’activitat social de l’propietari d’aquest web i relacionada TENSAURAL i amb la informació d’aquesta web és de FORMACIÓ I TERÀPIES

1.2 Finalitat de la pàgina web

La finalitat de la pàgina web és promocionar els serveis prestats pel titular d’aquesta web, realitzar prospeccions comercials, subministrar continguts relacionats, gestionar llista de subscriptors i usuaris adscrits a la web i el compliment de les corresponents obligacions d’índole legal.

1.3 Usuaris

L’accés i / o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, els presents termes d’ús, però, pel mer ús de la pàgina web no significa l’inici de relació laboral / comercial alguna.

1.4 Ús de la pàgina web

Aquesta pàgina web proporciona l’accés a articles, informacions, serveis i dades (en endavant, “els continguts”) propietat de l’propietari d’aquesta web. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la web.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

(A) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic.

(B) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans.

(C) provocar danys en els sistemes físics i lògics de la web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

(D) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

El responsable d’aquesta web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el responsable d’aquesta web no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de l’bloc o altres eines de participació que puguin crear-se, d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació.

1.5 Captura d'informació

En aquesta pàgina web es pot recollir informació de l’usuari mitjançant formularis de contacte, promoció, registre, subscripció, on l’usuari de forma voluntària haurà d’omplir els camps indicats, generalment: nom, correu electrònic, telèfon i assumpte i mensaje.También, mitjançant cookies de rastreig d’acord les regles establertes en la nostra política de cookies.

Mitjançant navegació i adreça IP, on l’usuari, a l’navegar per aquesta web falicita de forma automàtica a servidor de la web informació relativa a la seva adreça IP, data i hora de l’accés, l’hipervincle amb el qual ha accedit, el sistema operatiu i el navegador utilitzat.

En tot cas el propietari d’aquesta web es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del web.

2. Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual de l’contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de l’propietari d’aquesta web, i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de l’propietari d’aquesta web. De la mateixa manera, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei. No tenim cap dret de propietat intel·lectual sobre les marques que es mostren a la web relacionades amb alguns dels treballs o formacions realitzades, sistemes de programació utilitzats o sobre les marques vinculades a serveis prestats mitjançant plataformes de tercers.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’propietari d’aquesta web, així com abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat o implementat en la pàgina web.

3. Exclusió de garanties i responsabilitats

El propietari d’aquesta web no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web, – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics -, problemes tècnics o fallades dels equips informàtics que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control, així com per la transmissió de virus o programes maliciosos, lesius i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d’usuaris que accedeixen a aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers. El propietari d’aquesta web no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. De la mateixa manera, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que puguin afectar l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.

4. Modificacions

El propietari d’aquest web es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho, les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts, configuració i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu web.

5. Política d'enllaços

El propietari d’aquesta web no es responsabilitza de el mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços des d’aquesta pàgina web. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí. En el cas que el propietari d’aquest web tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remetin aquests enllaços és il·lícita constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent a la major brevetat possible.

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet al web de l’propietari d’aquest web haurà de sotmetre les següents condicions:

 • No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de l’propietari d’aquesta web
 • No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el web de l’propietari d’aquesta pàgina web sense prèvia autorització expressa.
 • No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el web de l’propietari d’aquesta web, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a el propietari d’aquesta web, excepte autorització expressa de aquest.
 • L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre el propietari d’aquest web i el titular de la pàgina web o de l’portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de l’propietari d’aquesta web dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.
 • El propietari d’aquesta web no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició al públic en la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.

El lloc web de l’propietari d’aquesta web pot posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

El propietari d’aquest web no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

El propietari d’aquest web no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions , comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats pel propietari d’aquesta web i que resultin accessibles a través d’aquesta pàgina web.

6. Drets d'exclusió

El propietari d’aquest web es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a l’portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

7. Generalitats

El propietari d’aquest web perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

8. Modificacions de les presents condicions i durada

El propietari d’aquesta web podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

9. Reclamacions i dubtes

El propietari d’aquest web informa que davant qualsevol reclamació o dubte poden posar-se en contacte mitjançant el correu electrònic de contacte indicat a l’prinicio d’aquest avís legal i l’atendrem amb la major diligència possible.

10. Legislació aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis i productes continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i el propietari d’aquesta web, i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats o tribunals propis de la localitat de el titular d’aquesta web.

Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament. El propietari d’aquest web es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilizació indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.